Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

15233595_1797170573832964_776007450_o