Just another WordPress site

“АЛБАН ХААГЧДЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ ОЛОН ТАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТЭДНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ОРЧИН НӨХЦЛИЙГ САЙЖРУУЛАН, ИРГЭДЭД ХҮРГЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОЛОН ХУВИЛБАРААР ҮР ДҮНТЭЙ СОЁЛТОЙГООР ХҮРГЭНЭ.”