Just another WordPress site

итх (1) итх (2)Image (41) Image (42) Image (43) Image (44) Image (45) Image (46)итх ИТХ3 ИТХ4 ИХТ1

 

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны анхны хурал боллоо. Хурлыг ИТХ-ын дарга Ц.Ганболд удирдан Тэргүүлэгч Х.Батбаяр, Б.Наранцэцэг нар оролцов. Хурлаар доорх асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоол гаргалаа.
1. Сумын ИТХ-ын 2015 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2. Шагналд тодорхойлох тухай
3. Хөрөнгө актлах тухай
4. Сумын өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай.
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба

11