Just another WordPress site

Нэг. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ерөнхий боловсролын сургуулийн”- ийн хүнсний материал худалдан авах тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 02 дугаар сарын 23 – аас өмнө Чулуунхороот сумын ЗДТГ, утас-91060077 хаягаар ирүүлнэ үү.

Хоёр. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ерөнхий боловсролын сургуулийн”- ийн дотуур байрны хүнсний материал худалдан авах тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 02-р сарын 23-наас өмнө Чулуунхороот сумын ЗДТГ, утас-91060077 хаягаар ирүүлнэ үү.

 Гурав. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Хүүхдийн цэцэрлэг”-ийн хүнсний материал худалдан авах тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 02-р сарын 23-наас өмнө Чулуунхороот сумын ЗДТГ, утас-91060077 хаягаар ирүүлнэ үү..

Сэтгэгдэл бичих