Just another WordPress site

98

Хүүхдийн хөгжил хамгаалал, оролцоог дэмжих, хүүхдийн санал хүсэлт, үзэл бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор сар бүрийн 01-ны өдрийг “Хүүхдээ сонсох өдөр” болгосон. Үүний дагуу 2 дугаар сард сумын Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга бөгөөд Засаг дарга болон түүний Тамгын газрын дарга, сумын Нийгмийн ажилтаны хамтаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж буй хүүхдүүдийн сурч боловсрох, тоголж наадах орчин нөхцөлтэй танилцан бяцхан үрстэй өдрийг хамт өнгөрөөлөө.

  2 3 4 5 7

Сэтгэгдэл бичих