Just another WordPress site

2018 оны 4 сарын 11-ний өдрийн хуурайшлын мэдээ

ДОРНОД АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Хуурайшилтын зэрэглэлээр тооцоолсон түймрийн эрсдэлийн үнэлгээ

Хуурайшилтын   зэрэг

 

Түймрийн эрсдэл

Нийлбэр хуурайшилтын

хэмжээ 0C

Хавар-зун Зун-намар

I

Түймрийн аюул Бага зэрэг 0-150 0-400

II

Түймрийн аюул Дунд зэрэг 151-1250 401-1500

III

Түймрийн эрсдэл их буюу АЮУЛТАЙ 1251-3000 1501-8000

IV

Түймрийн эрсдэл  Нэн их, НЭН АЮУЛТАЙ 3001-ЭЭС ИХ 8001-ээс их

 

¹

Ñòàíöûí íýð

3-Apr

4-Apr

5-Apr

6-Apr

7-Apr

8-Apr

9-Apr

10-Apr

11-Apr

1

Чойбалсан

3390

3542

3542

3558

3637

3818

4108

4267

4418

2

Дашбалбар

2553

2725

2784

2808

2871

2967

3208

3343

Х3478

3

Халх гол

1607

1645

1645

1660

1684

1756

1938

2078

2147

4

Баян-Уул

2410

2541

2541

2541

2650

2823

3031

3142

3268

5

Матад

2273

2337

0

0

1

69

223

372

501

6

Баяндун

2357

2462

2462

2462

2516

2632

2842

2909

3000

7

Баянтүмэн

3549

3628

3630

3638

3662

3803

4022

4165

4330

8

Булган

3254

3316

3331

3331

3404

3554

3777

3904

3991

9

Хөлөнбуйр

3204

3264

3268

3270

3357

3550

3816

3923

4060

10

Чулуунхороот

2094

2186

2248

2287

2406

2516

2746

2908

3005

11

Цагаан-Овоо

3070

3140

3143

3143

3284

3410

3764

3885

4069

12

Сэргэлэн

2789

2858

2858

2858

2924

2962

3181

3289

3412

13

Ялалт баг

14

Гурванзагал

2503

2586

2624

2652

2753

2927

3204

3314

3412

04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар Дорнод аймгийн Матад сум орчмоор түймрийн эрсдэл дунд зэрэг (II зэрэг), Халхголын сав газар, Баяндун, Чулуунхороот сумдын нутгаар түймрийн эрсдэл их буюу АЮУЛТАЙ (III зэрэг), бусад сумдын нутгаар түймрийн эрсдэл НЭН их НЭН АЮУЛТАЙ буюу IV зэрэгт хүрээд байна.

 

Сэтгэгдэл бичих