Just another WordPress site

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагналт, хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын төслийг боловсруулан олон нийтийн санал авах ажил орон даяар зохион байгуулагдаж байна. Та бүхэн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын төсөлтэй танилцан Сангийн яамны вэб рүү болон доорхи линкээр орж саналаа өгнө үү?                                                      https://mof.gov.mn/article/oron-nutag-sanal

Сэтгэгдэл бичих