Just another WordPress site

Хамт олноороо 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр шинэ оны анхны нарыг “Хөх нуур”-ын хөвөөнөөс 3 дахь жилдээ шинэ оны нарыг  угтлаа.

Хамт олноороо 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр шинэ оны анхны нарыг харахаар "Хөх нуур"-ын хөвөөнөөс 3 дахь жилдээ шинэ оны нарыг  угтлаа.

Хамт олноороо 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр шинэ оны анхны нарыг харахаар “Хөх нуур”-ын хөвөөнөөс 3 дахь жилдээ шинэ оны нарыг угтлаа.

Сэтгэгдэл бичих