Just another WordPress site

Чулуунхороот сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны жагсаалт
 № Баг Албан тушаал Нэр Утас Байгууллага
1 Дэлгэр Засаг дарга З.Гэрэлт-Од 99049577 ЗДТГ
2 Дэлгэр ИТХ-ын дарга Х.Батбаяр 88253477-99573477 ЗДТГ
3 Дэлгэр Орлогч дарга П.Гантулга 89192270-99192270 ЗДТГ
4 Дэлгэр Тамгын дарга Т.Энхзул 88594725-99418064 ЗДТГ
5 Дэлгэр БОХУБайцаагч Д.Баттулга 99073071 ЗДТГ
6 Дэлгэр МЭҮТ-ын дарга Ч.Чимэг-Эрдэнэ 88588008 ЗДТГ
7 Дэлгэр Газрын даамал С.Ууганцэцэг 91060077 ЗДТГ
8 Дэлгэр ХШҮ-ны мэргэжилтэн Д.Энхсайхан 88256518 ЗДТГ
9 Дэлгэр ХХҮ-ны мэргэжилтэн Э.Шүрэн-Эрдэнэ 89751221 ЗДТГ
10 Дэлгэр МЭҮТ-ын мэргэжилтэн Б.Өсөхцэцэг 86981102 ЗДТГ
11 Дэлгэр МЭҮТ-ын мэргэжилтэн Б.Марс-Эрдэнэ 88121159 ЗДТГ
12 Дэлгэр Төрийн сангийн төлөөлөгч Л.Өнөрцэцэг 99202548-88266877 ЗДТГ
13 Дэлгэр Төрийн сангийн мэргэжилтэн Э.Буд 89819174 ЗДТГ
14 Дэлгэр Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч Б.Уранчимэг 88124481 ЗДТГ
15 Дэлгэр ИБМ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бат-Эрдэнэ 89984544 ЗДТГ
16 Дэлгэр Нярав Д.Энхцэцэг 88853893-99518532 ЗДТГ
17 Дэлгэр НД-ын улсын байцаагч Д.Байгалмаа 89997846-99017846 ЗДТГ
18 Дэлгэр Татварын улсын байцаагч Г.Ганцацрал 91112742 ЗДТГ
19 Дэлгэр Цаг уурын ажиглагч Д.Ариунаа 88083846-99577818 ЗДТГ
20 Дэлгэр Усны харуул Д.Цогтбаяр 89193476 ЗДТГ
21 Дэлгэр Дэлгэр БЗДарга Д.Болат 99312470-88844388 ЗДТГ
22 Галуут Галуут БЗДарга Э.Энхбаяр 88581104 ЗДТГ
23 Цагаанчулуут Цагаанчулуут БЗДарга Н.Гантөмөр 80121412 ЗДТГ
24 Дэлгэр ИТХ-ын нарын бичгийн дарга Б.Золгэрэл 89990782 ЗДТГ
25 Дэлгэр Байгаль хамгаалагч Г.Үүрийнтуяа 99575316-88041758 ЗДТГ
26 Дэлгэр ДЗ төслийн зохицуулагч С.Батсайхан 99059089 ЗДТГ
27 Дэлгэр Нийгмийн ажилтан А.Баярмаа 80488949 ЗДТГ
28 Дэлгэр Нягтлан Н.Оюунчимэг 99419642-88408941 ЗДТГ
29 Дэлгэр Нягтлан И.Оюунтунгалаг 89900866 ЗДТГ
30 Дэлгэр Үйлчлэгч О.Цэцэгсүрэн 89249878 ЗДТГ
31 Дэлгэр Галч Г.Оюун-Эрдэнэ 88572839 ЗДТГ
32 Дэлгэр Галч С.Мөнхбат 88602033 ЗДТГ
33 Дэлгэр Галч Ц.Мижиддорж 89707027 ЗДТГ
34 Дэлгэр Галч Д.Отгонбаяр 89123071 ЗДТГ
35 Дэлгэр Жолооч Ж.Батсайхан 88784788-99417951 ЗДТГ
36 Дэлгэр Жолооч Н.Батсүх 88172338 ЗДТГ