2016 оны хагас жилийн малын түүвэр судалгаа

Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн в, л дэх заалтын дагуу Хагас жилийн малын түүвэр  судалгаа, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын судалгааг Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар 2016 оны 06 дугаар сарын 15-22-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14 –ны өдрийн А/65  дугаар тоот захирамжаар Хагас жилийн мал тооллого, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын судалгааны ажлыг зохион байгуулахаар ажлын хэсэг томилогдлоо. Ажлын хэсгийн ахлагчаар сумын Засаг даргын орлогч Х.Батбаяр, гишүүдээр төрийн сангийн мэргэжилтэн Л.Өнөрцэцэг, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч Б.Бат-Эрдэнэ, Байгаль хамгаалагч Г.Үүрийнтуяа болон Дэлгэр багийн иргэн Д.Пүрэвдорж, жолооч  Ж.Батхүрэл нар ажиллалаа. 2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэл Сумын төвийн болон хөдөөгийн багуудын 37 малчин айл өрхөөр явж хагас жилийн малын түүвэр тооллого, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын судалгааг авч малын программ болон хөдөө аж ахуйн программууддаа шивэлтээ хийж дуусгасан.

Энэ тооллогоор 36 өрхийн 22795 толгой мал тоологдлоо. Үүнээс тэмээ-1, Адуу-2746, Үхэр-1930, Хонь-11482, Ямаа-6636 толгой байна. Тооллогонд төлийн тоо Унага-519, Тугал-489, Хурга-3016, Ишиг-1581 нийт 5605 толгой. Тооллогонд ажилласан иргэд болон албан хаагчид болон багийн засаг дарга нар ажил үүргээ сайн биелүүлж ажиллаа.

Цаашид анхаарах зүйл: Мал тооллогын ажилд албан хаагч нар ажиллахад ажлын цаг, зав нь хүрэлцэхгүй хөдөө багуудаар ажиллахад байгууллагын дарга нар зөвшөөрөхгүй мөн шатахуун нь маш бага хүрэх газраа хүрэхгүй гэх зэрэг хүндрэл гарч байна. Тоологч нарын өдрийн хөлс хэтэрхий бага учраас иргэд судалгааны ажилд хамрагдахаас татгалзаж байна. Иймд тооллогонд сайн дурын иргэд малчдыг хамруулахын тулд тоологчын цалин хөлс, шатахууныг нэмэх шаардлагатай байна.

АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО ХИЙСЭН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 03-р сарын 21 өдрийн 163 тоот тогтоол, Дорнод аймгийн Засаг даргын 2016 оны 03-р сарын 31 өдрийн А/138 тоот захирамжийн дагуу 2016 оны 04-р сарын 01 өдөр Дорнод аймагт “АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ” сургалтанд хамрагдан сумын Засаг даргаар ахлуулсан ажлын комисс удирдамжийн дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Сумын Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 2-ний өдрийн А/37 тоот захирамжаар Аж ахуй нэгж байгууллага болон хоршоодын улсын тооллого 2016 оны 04 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн хооронд явагдаж байгаатай холбогдуулан Дорнод аймгийн Татварын хэлтэсийн ажлын хэсэг суманд ирж ажилласантай холбогдуулан ААНБ болон хоршоодын улсын тооллогыг Татварын улсын байцаагч болон багуудын Засаг дарга, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч, Төрийн сангийн мэргэжилтэн нар хамтран ажиллаж бүх аж ахуй нэгж, байгууллагууд болон хоршоодыг хамруулан ажиллаа. Чулуунохороот суманд нийт 36 аж ахуй нэгж байгууллага болон хоршоод онлайн болон уламжлалтаар хамрагдахаас 33 аж ахуй нэгж, байгууллага болон хоршоод хамрагдаад байна.Үүнээс уламжлалт аргаар – 8, онлайнаар – 25, 3-н аж ахуй нэгж, хоршоод нь татан буугдсан байна. Мөнхлөг хэлтэг ХХК нь нэрээ өөрчлөн Алтаг мөнгөлөг хэлтэг ХХК   гэсэн аж ахуй нэгж болсон байна.Зээргэнэтал 2009 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр, Өгөөмөр Хөх нуур хоршоо нь 2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр татан буугдсан төлөвтэй байна.

ААНБ-ын нэрс

Байгууллагын РД

ААНБ-ын тооллогод хамрагдаагүй шалтгаан, шийдвэрийн он, сар, өдөр

Эх сурвалж

1

“Өгөөмөр Хөх нуур” хоршоо

2015.12.28

Татан буугдсан

2

“Зээргэнэ тал” ХХК

2009.04.13

Татан буугдсан

3

“Мөнхлөг хэлтэг” ХХК

2009.04.13

Татан буугдсан

Аж ахуй нэгж,байгууллага болон хоршоодын 2015 оны жилийн эцсийн  тайлан баланстай танилцан, тулган хяналт шалгалтыг татварын улсын байцаагчтай хамтран шалгалаа.

15540439_2163062347251595_935716291_o 15595723_2163063030584860_2050898727_o

ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД

“Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төслийн Жижиг төсөлд Түймрийн эрсдэлийг бууруулах, түймэр унтраах бүрэлдэхүүний чадамжийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлж гэрээнд заагдсан тоног төхөөрөмж, материалыг 5600000 төгрөгөөр худалдан авалтын ажил зохион байгуулж ажиллаа.
Үүнд:
1. Үлээгч аппарат 11 ширхэг
2. Усны шахуурга помп 1 ширхэг
3. Богино долгионы станц 4 ширхэг
4. Түлшний сав 5 ширхэг
5. Ундны усны сав 5 ширхэг
6. Шорооноос хамгаалах шил 54 ширхэг
7. Хүрз 4 ширхэг
8. УАЗ фермер авто машинд 4 дугуй, 1 акумлятор

15591810_653873874794535_419398321_n IMG_3720 IMG_3721 IMG_4593 IMG_4625 IMG_4629 IMG_4633

 

 

Олон улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр

Олон улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд “ХБИ-ийн өдөр” арга хэмжээний удирдамж төлөвлөгөөг ЗДТГ-ын даргаар батлуулан удирдамжийн дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр ЗДТГ-ын Хурлын танхимд ХБИ болон ХБХ-ийн эцэг эхчүүдийн төлөөллийг Нийгмийн ажилтан А.Баярмаа, Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн Э.Шүрэн-Эрдэнэ нар хүлээн авч санал хүсэлтийг сонсож, видео хичээл үзүүлж сонирхуулан тэдний дунд “Даамны тэмцээн” зохион байгуулж тэргүүн, дэд байрыг шалгаруулан өргөмжлөл, гарын бэлгээр урамшуулсан.Тус өдөрлөгт ирсэн ХБИ, ХБХ-ын эцэг эхийн төлөөлөлд мөн адил ХНХХэлтсийн гарын бэлгийг гардууллаа.ХБИ-ын өдөрлөгийн үдийн цайнд шаардагдах хүнс /Цай, печень/-ийг Чулуут өндөр ХХК болон Дэлгэр багийн иргэн Энхбаатар нар өөрийн хүсэлтээр хандивласанд талархал илэрхийлье.

15491788_10157959170905271_765514136_o 15515553_10157959174725271_965892970_o 15536699_10157959171965271_941393262_o 15540108_10157959179650271_309441960_o 15540396_10157959180745271_1256046767_o 15556111_10157959156295271_2096475137_n

“АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2016” САРЫН АЯН СУМАНД ИРЖ АЖИЛЛАА.

Монгол улсад ахуйн үйлчилгээний салбар үүсч хөгжсөний 85 жилийн ойн хүрээнд сумдад ахуйн үйлчилгээний өдрүүд”-ийг зохион байгуулж, мэргэжлийн холбоод байгууллагуудаас явуулын үйлчилгээний баг гарган алслагдсан 4 сумдын иргэдэд үйлчилгээгээ хүргэж ажилсны нэг нь Чулуунхороот сум байлаа. Явуулын үйлчилгээний баг нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-11ны өдрүүдэд манай суманд ажилласан бөгөөд сумын иргэдэд дараах үйлчилгээнүүдийг нэг дороос түргэн шуурхай хүргэж ажиллав.Үүнд:

  • Үсчин
  • Зурагчин
  • Алт мөнгөний дархан
  • Гар утас, цаг засвар
  • Хувцас, цүнхний оёдол захиалга, засвар
  • Сургалт/Жижиг зээлийн төсөл хэрхэн боловсруулах мэдлэг чадвар олгох/

Сургалтыг “Дорнод талын хөгжлийн хөтөч” сургалтын төвийн сургагч багш заасан бөгөөд сургалтанд нийт 21 иргэн хамрагдаж төсөл боловсруулах мэдлэг чадварыг эзэмшин, гэрчилгээгээ гардан авлаа.

15302367_10157902994805271_1522715852_o 15311019_10157902981510271_396140243_o 15311573_10157902997025271_273871557_o 15321437_10157902996860271_1390557868_o 15321501_10157902996180271_1374125486_o 15368996_10157902995405271_1577466350_o 15387591_10157902995285271_413853137_o

 

“ОЛОН УЛСЫН ОХИДЫН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР”

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2012 оноос эхлэн жил бүрийн 10 сарын 11-ны өдрийг “ОЛОН УЛСЫН ОХИДЫН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР” болгон тунхагласан билээ. Энэ өдрөөр охидын эрх хамгааллын чиглэлээр нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулдаг. Тус суманд тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд “Охидын төлөө хамтдаа” удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан Ерөнхий боловсролын сургууль болон Цагдаагийн хэсэг, Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран дараах ажлыг зохион байгууллаа.

Үүнд:           Цагдаагийн хэсгээс “Охид гэмт хэрэгт өртөх эрсдэл”

                     “Цахим гэмт хэргийн хохирогч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх”

                  Эрүүл мэндийн төвөөс “Охидын эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй” сургалт мэдээллийг ЕБС-ын 8-12 дугаар ангийн нийт 33 охидын дунд зохион байгууллаа. Энэхүү өдөр дэлхий нийтэд охидын эрхийн талаар сануулж, хүчирхийлэл болон охидын эрх хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлээр нөлөөллийн үйл ажиллагааг явууллаа. Сургалтын үр дүнд охидод аливаа болзошгүй эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах мэдлэг мэдээлэл өгөх, тулгамдсан асуудлаар ярилцан сургалт сурталчилгааг амжилттай зохион байгууллаа.

15218665_10157876045780271_625860270_n14971886_10157876015085271_997796834_n  15226446_10157876052985271_1753792752_n 15227993_10157876052945271_138448529_n

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: ЗДТГ-ын халаалтын зуух солих

Тендер шалгаруулалтын дугаар: 0713/2016/ОНТ-01

/Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын ЗДТГ/ эрх бүхий тендерт оролцогчдоос /ЗДТГ-ын байрны халаалтын зуухыг шинэчлэх/-ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийн санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлага хангасан байна. Үүнд:

  • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо
  • Сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг
  • Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх

Тендерийг /2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 цаг 30 минут/-аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг /2016 оны  10 дугаар сарын 21/-ний өдрийн /10 цаг/-т нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Дорнод аймаг Чулуунхороот сумын ЗДТГазар

Холбоо барих утас: 88594725 99418064

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл-2016 үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцлоо.

Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл-2016” үзэсгэлэн худалдаанд 2016 оны 09 дүгээр сарын 10-аас 11-ний өдрүүдэд сумын Агропарк, Бага шар бүрд, Баян дэлгэр хөгжил хоршоонууд Сүү, Цагаан идээ, Эсгийн эдлэл, Даршилсан ногоо зэрэг нийт 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнтэйгээр амжилттай оролцлоо.

2 3 4 5

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр

Дугаар 38

МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙЖ ДУУСАХ ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Эдийн засаг, төсвийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас үүдэлтэй төсвийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 34.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсвийн эхний долоон сарын төсвийн гүйцэтгэлийг үндэслэн төсвийн жил дуусах хүртэлх хугацаанд дор дурдсан арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, бүх шатны төсвийн захирагч нарт даалгасугай:
1) төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, бүх шатны төсвийн байгууллагын зарцуулагдаагүй цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, гадаад, дотоод томилолт, зочин, төлөөлөгч хүлээн авах зардал, тавилга, эд хогшил худалдан авах зардал, хангамж, бараа материалын болон сургалтын зардал, сурталчилгааны зардал, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад төсвөөс олгох татаас, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх зардал, бараа, үйлчилгээний бусад зардал, гэрээ байгуулаагүй, эсхүл байгуулсан боловч ажил нь эхлээгүй бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлыг бууруулан зайлшгүй шаардлагатай зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлэх;
2) 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг зарлахгүй, гэрээ байгуулахгүй байх;
3) 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс өмнө гэрээ байгуулсан боловч худалдан авалт нь эхлээгүй арга хэмжээний санхүүжилтийг зохих журмын дагуу зогсоох;
4) улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа болон Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг шинээр зохион байгуулахгүй байх;
5) 2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар гэрээ нь байгуулагдаагүй, ажлын гүйцэтгэл гараагүй, удаашралтай байгаа барилга байгууламжийн санхүүжилтийг зохих журмын дагуу хойшлуулах.
2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбатад даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Сангийн сайд Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН