Зарлал

Аймгийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийг 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл явуулж байгаа тул 18-50 насны иргэд та бүхэн Засаг даргын Тамгын газарт ирж бүртгүүлнэ үү.

Багуудын Иргэд Нийтийн Хурлын тов гарлаа.

Багийн Иргэд Нийтийн хурал 08 дугаар сарын 10-нд Дэлгэр баг, 08 дугаар сарын 11-нд Цагаанчулуут, 08 дугаар сарын 12-нд Галуут баг тус тус хуралдахаар товлогдлоо.

 

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын ЗДТГ-аас Засаг даргын 2017 оны А/41 дугаар захирамжийн дагуу дараах зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2017-06-19-ны өдрөөс 2017-06-23-ны 09:30 минут хүртэл оролцогчдыг бүртгэж. 2017-06-23-ны 10:00 цагт тус байгууллагын хурлын танхимд нээлттэй зохион байгуулагдана.

Оролцогчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлэнэ: Үүнд

 1.иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2.дэнчин төлсөн баримт

3.дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл

4.дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.

5. Дуудлага худалдаанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан /12500 төгрөг / хураамжийг 100071300941 тоот дансанд төлсөн баримт

6. Холбогдох мэдээлэл авах утас: 91060077

ДУУДАЛАГ ХУДАЛДАА ЗАРЛАГДСАН ГАЗРУУД

Багийн нэр

Байршил

Газрын хэмжээ м.кв

Зориулалт

Эзэмшүүлэх хугацаа

Дуудлага худалдааны анхны үнэ

/ төгрөгөөр /

Дуудлага худалдааны дэнчингийн үнэ

/ төгрөгөөр /

Дуудлага худалдаа явуулах огноо

Дэнчингийн үнэ тушаах данс

1

  Дэлгэр Булаг1-137 1000 ШТС 15 жил 960000 96000 2017-06-23-ны өдөр 10:00 цагт 100071355402

2

Улз1-102 500 Зочид буудал 15 жил 480000 48000 2017-06-23-ны өдөр 10:00 цагт 100071355402

3

Баянбүрд1-106 350 Худалдаа, үйлчилгээ 15 жил 336000 33600 2017-06-23-ны өдөр 10:00 цагт 100071355402

4

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВАГДАХ ГАЗРУУДЫН БАЙРШИЛ ХАРУУЛСАН ЗУРАГ