Сумын ” Үүлэн бор ” уяачдын холбоо шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж, шилдэгүүдээ тодоруулж шагналыг нь гаруулж өглөө.

Сумын ” Үүлэн бор ” уяачдын холбоо шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж, шилдэгүүдээ тодоруулж шагналыг нь гаруулж өглөө.

10891917_499029616904166_3021359828518241920_n 10846466_499029670237494_8351436667593065987_n 10433065_499029700237491_7841139154524006476_n 1484403_499029686904159_778690194526665962_n

Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, Булгийн 4-ын айл өрхүүдийн нийтийн цэвэрлэгээг хийлгэлээ. Мөн ЗДТГ-ын гадна талбайд гоёлын мод суулгалаа.

Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, Булгийн 4-ын айл өрхүүдийн нийтийн цэвэрлэгээг хийлгэлээ. Мөн ЗДТГ-ын гадна талбайд гоёлын мод суулгалаа.

Сумын багийн ИНХ-ууд товолсон цаг хугацаандаа болж ОНХС-аас 2015 онд хийгдэх ажлын саналыг авлаа.

Сумын багийн ИНХ-ууд товолсон цаг хугацаандаа болж ОНХС-аас  2015 онд хийгдэх ажлын саналыг авлаа.