“Малчдын хоршоог хэрхэн байгуулах вэ?”, “Төрөөс малчдад олгож буй урамшуулалд хэрхэн хамрагдах вэ?” сэдэвт сургалт малчдад зохион байгуулагдлаа.

Монгол улсын засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд суманд малчдын хоршоо байгуулах, түүнийг хөгжүүлэх зорилготой сумын малчин иргэдийг хамруулав. Малчдын...

Усны өдөр-2014

Усны өдрөөр БОТХТ-аас албан байгууллагуудын дунд сагсан бөмбөг, 3-5 дугаар ангийн суралцагчдын дунд АХА тэмцээнийг тогоруухан клубын хүүхдүүдтэй хамтарч амжилттай зохион байгууллаа.

Төслийг хэрхэн бичих вэ?

-ДДС-ийн багш Т.Гантулга зөвлөж байна- Төслийн баримт бичиг доор дурдсан бүтэцтэй байх бөгөөд хавтаснаас бусдыг нэг тусдаа бүлэг болгон дугаарлах нь зүйтэй. 1.    Төслийн баримт...

Хавирга-Архашаатын боомт байнгын үйл ажиллагаатай болох шийдвэр гарлаа.

Монгол, Хятадын хилийн дагуу Монгол Улсын талаас Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутаг Цагаан дэл уулын чиглэлд, Хятадын талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгийн Альшаа зүүн хошууны...